Ukraine Men’s Final (2014)

Tournament Table

# Name City Title Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Place
1 Zubov Alexander Mykolaiv GM 2588 K ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 0 0 8
2 Kovchan Alexander Kharkiv GM 2585 ½ K 0 ½ ½ 1 0 0 0 ½ 0 ½ 12
3 Ivanchuk Vassily Lviv GM 2726 ½ 1 K 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 7
4 Zubarev Alexander Zaporizhzhia GM 2588 0 ½ 1 K 0 1 1 0 0 0 0 0 11
5 Ponomariov Ruslan Kyiv GM 2711 ½ ½ ½ 1 K 1 0 1 0 1 ½ ½ 4
6 Bogdanovich Stanislav Odesa IM 2590 ½ 0 0 0 0 K 0 0 1 ½ ½ 1 10
7 Kuzubov Yuriy Kramatorsk GM 2661 1 1 ½ 0 1 1 K ½ ½ ½ 1 ½ 1
8 Areshchenko Alexander Lviv GM 2655 0 1 ½ 1 0 1 ½ K ½ ½ ½ ½ 6 6
9 Korobov Anton Kharkiv GM 2680 ½ 1 ½ 1 1 0 ½ ½ K ½ ½ ½ 3
10 Kryvoruchko Yuriy Lviv GM 2706 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ K 0 ½ 9
11 Eljanov Pavel Kharkiv GM 2719 1 1 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 K ½ 2
12 Moiseenko Alexander Kharkiv GM 2701 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ K 6 5

Round 1 results

1. Zubov (2588) 0-1 Moiseenko (2701)
2. Kovchan (2585) 0-1 Eljanov (2719)
3. Ivanchuk (2726) ½-½ Kryvoruchko (2706)
4. Zubarev (2588) 0-1 Korobov (2680)
5. Ponomariov (2711) 1-0 Areshchenko (2655)
6. Bogdanovich (2590) 0-1 Kuzubov (2661)

Round 2 results

1. Moiseenko (2701) ½-½ Kuzubov (2661)
2. Areshchenko (2655) 1-0 Bogdanovich (2590)
3. Korobov (2680) 1-0 Ponomariov (2711)
4. Kryvoruchko (2706) 1-0 Zubarev (2588)
5. Eljanov (2719) 1-0 Ivanchuk (2726)
6. Zubov (2588) ½-½ Kovchan (2585)

Round 3 results

1. Kovchan (2585) ½-½ Moiseenko (2701)
2. Ivanchuk (2726) ½-½ Zubov (2588)
3. Zubarev (2588) 0-1 Eljanov (2719)
4. Ponomariov (2711) 1-0 Kryvoruchko (2706)
5. Bogdanovich (2590) 1-0 Korobov (2680)
6. Kuzubov (2661) ½-½ Areshchenko (2655)

Round 4 results

1. Moiseenko (2701) ½-½ Areshchenko (2655)
2. Korobov (2680) ½-½ Kuzubov (2661)
3. Kryvoruchko (2706) ½-½ Bogdanovich 2590
4. Eljanov (2719) ½-½ Ponomariov (2711)
5. Zubov (2588) 1–0 Zubarev (2588)
6. Kovchan (2585) 0–1 Ivanchuk (2726)

Round 5 results

1. Ivanchuk (2726) ½-½ Moiseenko (2701)
2. Zubarev (2588) ½-½ Kovchan (2585)
3. Ponomariov (2711) ½-½ Zubov (2588)
4. Bogdanovich (2590) ½-½ Eljanov (2719)
5. Kuzubov (2661) ½-½ Kryvoruchko (2706)
6. Areshchenko (2655) ½-½ Korobov (2680)

Round 6 results

1. Moiseenko (2701) ½-½ Korobov (2680)
2. Kryvoruchko 2706 ½-½ Areshchenko 2655
3. Eljanov (2719) 0–1 Kuzubov (2661)
4. Zubov (2588) ½-½ Bogdanovich (2590)
5. Kovchan (2585) ½-½ Ponomariov (2711)
6. Ivanchuk (2726) 0–1 Zubarev (2588)

Round 7 results

1. Zubarev (2588) 0–1 Moiseenko (2701)
2. Ponomariov (2711) ½-½ Ivanchuk (2726)
3. Bogdanovich (2590) 0–1 Kovchan (2585)
4. Kuzubov (2661) 1–0 Zubov (2588)
5. Areshchenko (2655) ½-½ Eljanov (2719)
6. Korobov (2680) ½-½ Kryvoruchko (2706)

Round 8 results

1. Moiseenko (2701) ½-½ Kryvoruchko (2706)
2. Eljanov (2719) ½-½ Korobov (2680)
3. Zubov (2588) 1–0 Areshchenko (2655)
4. Kovchan (2585) 0–1 Kuzubov (2661)
5. Ivanchuk (2726) 1–0 Bogdanovich (2590)
6. Zubarev (2588) 0–1 Ponomariov (2711)

Round 9 results

1. Ponomariov (2711) ½-½ Moiseenko (2701)
2. Bogdanovich (2590) 0–1 Zubarev (2588)
3. Kuzubov (2661) ½-½ Ivanchuk (2726)
4. Areshchenko (2655) 1–0 Kovchan (2585)
5. Korobov (2680) ½-½ Zubov (2588)
6. Kryvoruchko (2706) 0–1 Eljanov (2719)

Round 10 results

1. Moiseenko (2701) ½-½ Eljanov (2719)
2. Zubov (2588) 1–0 Kryvoruchko (2706)
3. Kovchan (2585) 0–1 Korobov (2680)
4. Ivanchuk (2726) ½-½ Areshchenko (2655)
5. Zubarev (2588) 1–0 Kuzubov (2661)
6. Ponomariov (2711) 1–0 Bogdanovich (2590)

Round 11 results

1. Bogdanovich (2590) 1–0 Moiseenko (2701)
2. Kuzubov (2661) 1–0 Ponomariov (2711)
3. Areshchenko (2655) 1–0 Zubarev (2588)
4. Korobov (2680) ½-½ Ivanchuk (2726)
5. Kryvoruchko (2706) ½-½ Kovchan (2585)
6. Eljanov (2719) 1–0 Zubov (2588)

Ukraine Women’s Final (2014)

Tournament Table

# Name City Title Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Points Place
1 Tarleva Vira Kharkiv WFM 2127 K 0 + ½ 0 ½ ½ 0 0 0 8
2 Muzychuk Mariya Lviv IM 2529 1 K + ½ 0 1 1 ½ ½ ½ 6 4
3 Ushenina Anna Kharkiv GM 2494 K 0 0 10
4 Gaponenko Inna Kherson IM 2381 ½ ½ + K ½ 1 ½ ½ ½ ½ 5
5 Kalinina Olga Ternopil WGM 2259 1 1 + ½ K 1 0 ½ 0 0 5 6
6 Tantsiura Maria Crimea WIM 2302 ½ 0 + 0 0 K 1 0 0 0 9
7 Doluhanova Evgeniya Kharkiv WGM 2284 ½ 0 + ½ 1 0 K ½ 0 ½ 4 7
8 Osmak Iulija Kyiv WFM 2246 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ K ½ ½ 6 3
9 Muzychuk Anna Lviv GM 2545 1 ½ + ½ 1 1 1 ½ K ½ 7 1
10 Zhukova Natalia Odesa GM 2470 1 ½ + ½ 1 1 ½ ½ ½ K 2

Round 1 results

1. Tarleva (2127) 0–1 Zhukova (2470)
2. Muzychuk M (2529) ½–½ Muzychuk A (2545)
3. Ushenina (2494) 0–1 Osmak (2246)
4. Gaponenko (2381) ½–½ Doluhanova (2284)
5. Kalinina (2259) 1–0 Tantsiura (2302)

Round 2 results

1. Zhukova (2470) 1–0 Tantsiura (2302)
2. Doluhanova (2284) 1–0 Kalinina (2259)
3. Osmak (2246) ½–½ Gaponenko (2381)
4. Muzychuk A (2545) +- Ushenina (2494)
5. Tarleva (2127) 0–1 Muzychuk M (2529)

Round 3 results

1. Muzychuk M (2529) ½-½ Zhukova (2470)
2. Ushenina (2494) -+ Tarleva (2127)
3. Gaponenko (2381) ½-½ Muzychuk A (2545)
4. Kalinina (2259) ½-½ Osmak (2246)
5. Tantsiura (2302) 1–0 Doluhanova (2284)

Round 4 results

1. Zhukova (2470) ½-½ Doluhanova (2284)
2. Osmak (2246) 1–0 Tantsiura (2302)
3. Muzychuk A (2545) 1–0 Kalinina (2259)
4. Tarleva (2127) ½-½ Gaponenko (2381)
5. Muzychuk M (2529) +– Ushenina (2494)

Round 5 results

1. Ushenina (2494) –+ Zhukova (2470)
2. Gaponenko (2381) ½-½ Muzychuk M (2529)
3. Kalinina (2259) 1–0 Tarleva (2127)
4. Tantsiura (2302) 0–1 Muzychuk A (2545)
5. Doluhanova (2284) ½-½ Osmak (2246)

Round 6 results

1. Zhukova (2470) ½-½ Osmak (2246)
2. Muzychuk A (2545) 1–0 Doluhanova (2284)
3. Tarleva (2127) ½–½ Tantsiura (2302)
4. Muzychuk M (2529) 0–1 Kalinina (2259)
5. Ushenina (2494) –+ Gaponenko (2381)

Round 7 results

1. Gaponenko (2381) ½-½ Zhukova (2470)
2. Kalinina (2259) +– Ushenina (2494)
3. Tantsiura (2302) 0–1 Muzychuk M (2529)
4. Doluhanova (2284) ½–½ Tarleva (2127)
5. Osmak (2246) ½-½ Muzychuk A (2545)

Round 8 results

1. Zhukova (2470) ½–½ Muzychuk A (2545)
2. Tarleva (2127) 0–1 Osmak (2246)
3. Muzychuk M (2529) 1–0 Doluhanova (2284)
4. Ushenina (2494) –+ Tantsiura (2302)
5. Gaponenko (2381) ½–½ Kalinina (2259)

Round 9 results

1. Kalinina (2259) 0–1 Zhukova (2470)
2. Tantsiura (2302) 0–1 Gaponenko (2381)
3. Doluhanova (2284) +– Ushenina (2494)
4. Osmak (2246) ½-½ Muzychuk M (2529)
5. Muzychuk A (2545) 1–0 Tarleva (2127)